ONDERZOEKEND IN ONDERWIJS
Onderzoek

KAAT voert in opdracht van onderwijsorganisaties evaluatieonderzoek uit. Samen met de opdrachtgever wordt besproken welke vragen beantwoord moeten worden en op welke wijze de gegevens het meest effectief en efficiënt verzameld kunnen worden. Afhankelijk van de onderzoeksvragen wordt over het algemeen een combinatie van onderzoeksmethoden ingezet (interviews, vragenlijsten, observaties, en/of documentanalyse). Evaluatieonderzoek is een vorm van praktijkgericht onderzoek, gericht op het vaststellen van het slagen of falen van een interventie. Misschien wilt u weten in welke mate het nieuwe curriculum is ingevoerd en de beoogde effecten sorteert? Of vraagt u zich af of het zinvol is om met vernieuwingen te experimenteren via de pilots die u al jaren daarvoor gebruikt? Of wilt u weten of u met de ingezette reorganisatie de gewenste doelen bereikt? Via het onderzoek verkrijgt u kennis die u in staat stelt om op onderbouwde wijze tot beleidsbeslissingen te komen.

KAAT kan tevens begeleiding bieden bij evaluatieonderzoek dat de onderwijsorganisatie zelf uitvoert.