ONDERZOEKEND IN ONDERWIJS
Advies

KAAT adviseert en begeleidt scholen bij schoolontwikkelingsvraagstukken vanuit een ruime ervaring met implementatie-, verbeter- en ontwikkeltrajecten in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Uit onderzoek is gebleken dat het vergroten van de interne capaciteit van scholen -noodzakelijk om leerlingresultaten te verbeteren- vraagt om gelijktijdige interventies op het niveau van de leraar en de klas (het primaire proces) enerzijds en op het niveau van de organisatie anderzijds. KAAT richt adviestrajecten in vanuit deze uitgangspunten. Onder het tabblad welkom vindt u meer informatie over hoe KAAT met opdrachtgevers samenwerkt aan het versterken van de interne capaciteit van scholen om tot verbetering van leerlingresultaten te komen.