ONDERZOEKEND IN ONDERWIJS
Welkom

KAAT Onderwijsadvies


Onderzoekend in onderwijs verwijst zowel naar het type diensten van KAAT als naar de waarde die zij hecht aan een onderzoekende houding en onderzoekende cultuur in het realiseren van goed onderwijs.

Met het ontwikkelen van de onderzoekende houding en onderzoeksvaardigheden van leraren in opleiding, leraren(teams), intern begeleiders, midden-managers en directeuren wordt een belangrijke conditie gerealiseerd voor duurzaam goed onderwijs. Onderzoekende onderwijsprofessionals zijn vanuit een gedeeld gevoelde verantwoordelijkheid op systematische wijze doelgericht bezig met het verbeteren van het leren van leerlingen of studenten. Om dit te bereiken zijn zij gedreven en in staat om de eigen opvattingen en het eigen gedrag kritisch te beschouwen en binnen het team ter discussie te stellen. Actuele inzichten uit wetenschap en praktijk worden gebruikt om tot (beter) onderbouwd handelen te komen. Onderzoekende onderwijsprofessionals creëren met elkaar een onderzoekende cultuur, waarin men met elkaar op basis van respect en vertrouwen bij voortduring kritische vragen stelt, informatie verzamelt, analyseert en interpreteert, bronnen raadpleegt en tot onderbouwde verbeteringen komt.

Bij de werkwijze van KAAT zijn doelgericht, kritisch, onderzoekend en samen de sleutelwoorden.